หน้าแรก

มนุษย์รู้จักการเล่าและการฟังนิทานมาเป็นระยะเวลานาน การเล่านิทานนั้นนอกจากจะทำให้มนุษย์ได้รับความสนุกสนานแล้ว มนุษย์ยังใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรบสั่งสอน เพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การเล่าและการฟังนิทาน เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ทุกแห่งมาแต่โบราณ


นิทานเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ในหมู่คนทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระราชาจนถึงคนยากจน แม้ว่านิทานจะแตกต่างกันไปตามภาคต่าง ๆ ของโลก แต่จุดประสงค์ดั้งเดิมก็คื อมนุษย์ต้องการเครื่องบันเทิงใจในยามว่างงาน และต้องการสืบทอดเรื่องราวในศาสนา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดนิทานต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น นิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า นิทานคติสอนใจ และนิทานเกี่ยวกับสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้แหล่งกำเนิดของนิทานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งในโลก

ในทุกสังคมมีการเล่านิทานและมีผู้กระหายอยากจะฟังนิทานเสมอ เรื่องที่เล่าสู่กันฟัง อาจมีลักษณะทำนองเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนัก หรืออาจมีลักษณะเป็นตำนานดึกดำบรรพ์เป็นเรื่องของสัตว์ เทพ วีรบุรุษ มนุษย์ชายหญิง ฯลฯ การเล่านิทานเล่ากันได้ทุกแห่งเช่น ในหมู่บ้านในแอฟริกากลาง ในเรือกรรเชียง ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในป่าละเมาะของทวีปออสเตรเลีย เบื้องหลังเงาของภูเขาไฟบนเกาะฮาวาย ในป่าประเทศบราซิล หรือแม้แต่ในบ้านที่ทำด้วยน้ำแข็งของพวกเอสกิโม

โฆษณา

One response to “หน้าแรก

ส่งความเห็นที่ DryIce ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s