เกี่ยวกับเรา

จากซ้ายไปขวา

1.กำพล พกนนท์ รหัสนิสิต 51028546 : เชี่ยวชาญข้อมูลนิทานในเชิงวิชาการ และทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับนิทานตะวันตก กำหนดเนื้อหาของรายงานนิทานเกือบทั้งหมด แปลข้อมูลจากภาษาอังกฤษ รวมถึงค้นคว้ารวบรวมสื่อภาพยนตร์นิทาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน อีกทั้งยังสรรหาภาพประกอบที่หายากรวมไว้มากมาย ในการสัมนา ก็เป็นผู้ดำเนินการเสวนาหลักร่วมกับวิทยากรรับเชิญ และตั้งประเด็นคำถามในการเสวนาอีกด้วย

2.ดลดา ชีวะธรรมานนท์ รหัสนิสิต 51028614 : รวบรวมนิทานเรื่องต่างๆหลากหลายประเภทมาไว้เป็นข้อมูล ในการทำรายงานเกี่ยวกับนิทาน ค้นหาข้อมูลในการทำเว็บไซต์ อำนวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการ เอื้อเฟื้อวัสดุที่ใช้จัดนิทรรศการซึ่งเป็นไม้ทั้งหมด และจัดทำสิ่งจัดแสดงในนิทรรศการให้ออกมาสวยงาม

3.กิตติวัฒน์ พัฒนสาร รหัสนิสิต 51121766  : จัดทำกล่องนิทานสีสันสดใส และซุ้มประตูโลกนิทาน รวมถึงชิ้นงานอื่นๆเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ และรวบรวมนิทานหลากหลายรูปแบบให้เป็นข้อมูล เพื่อทำรายงานนิทานอีกด้วย

4.กุลธิดา สุธีวร รหัสนิสิต รหัสนิสิต 51028553 : วางโครงเนื้อหา และออกแบบแผนการจัดนิทรรศการทั้งหมด รวมถึงกำหนดเนื้อหาที่จะนำเสนอในการสัมนา จัดทำชิ้นงานและข้อมูลที่จะแสดงในนิทรรศการ รวบรวมข้อมูลนิทานที่จะเป็นรายงาน และดูแลจัดทำเว็บไซต์นิทาน

5.ปฏิภาณ ผัสสะผล รหัสนิสิต 51121872 : ค้นหาข้อมูล รวมรวมเนื้อหาในการทำเว็บไซต์นิทาน จัดทำคลังคำศัพท์ ค้นหานิทานภาพที่น่าสนใจ รวบรวมเรื่องสื่อที่พัฒนามาจากนิทานหหลากหลายแขนง จัดทำนิทรรศการนิทาน ขนย้าย ประกอบ ขนส่งชิ้นงานที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s